top of page
రోలర్ పిన్ పెద్దది

రోలర్ పిన్ పెద్దది

₹85.00Price

బెంగళూరు రకం పాలిష్ హెడ్ కోసం రోలర్ పిన్ పెద్దది

రూపాంతరాలు

ఏదీ లేదు

కాదు

ఉపరితలంపై no  అవశేషాలు మరియు రక్షణ పొరలతో స్వచ్ఛమైన లోహం